Ing.

David Prochazka

Ph.D.

FME, IPE – Assistant professor

prochazka.d@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. David Prochazka, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Nová metodika ohledání místa dopravní nehody v rámci činnosti Policie ČR, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2012

  Spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu a laserem indukované fluorescence (LIBS a LIF), zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Podpora optických úloh ve fyzikálním praktiku, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Aplikace pokročilých optických metod, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Aplikace pokročilých optických metod , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail