doc. Ing.

Anna Fedorová

CSc.

FCE – External Pedagogue

fedorova.a@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.

Publications

 • 2019

  RAJCHLOVÁ, J., FEDOROVÁ, A., SOMERLÍKOVÁ, K., GREGA L. ASSESSMENT OF IMPACT OF CAPITAL ACQUISITIONS ON THE ECONOMIC SITUATION OF CONSOLIDATED ENTITIES IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 118, no. 67, p. 1335-1345. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

 • 2018

  RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A.; SOMERLÍKOVÁ, K; GREGA, L. Assessing the Existence of Synergistic Effect in the Consolidated Accounting Entities in the Czech Republic. Investment Management and Financial Innovations, 2018, vol. 15, no. 2, p. 305-316. ISSN: 1810-4967.
  Detail | WWW

 • 2015

  Fedorová. Připomeňte své účetní jednotce. Poradce, 2015, vol. 2015, no. 6, p. 14-19. ISSN: 1211-1686.
  Detail

 • 2014

  RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A.; SVATOŠOVÁ, V. Investment strategies of management companies in Czech companies with the venture capital involvement. Investment Management and Financial Innovations, 2014, vol. 2014, no. 4, p. 110-124. ISSN: 1810-4967.
  Detail

  RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A.; BROŽ, Z. The Venture Capital in the Czech Companies: Development of Number of Employees and Efficiency of Employees. Investment Management and Financial Innovations, 2014, vol. 11, no. 1, p. 77-87. ISSN: 1810-4967.
  Detail

  PĚTA, J.; FEDOROVÁ, A. Novinky v účetnictví podnikatelských subjektů k 1. 1. 2014 - I. část. Poradce, 2014, vol. 20, no. 4, p. 4-13. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; PĚTA, J. Novinky v účetnictví podnikatelských subjektů k 1. 1. 2014 – II. část. Poradce, 2014, vol. 20, no. 5, p. 4-11. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A.; SVATOŠOVÁ, V. The Economic Evaluation of Czech Enterprises Financed by Venture Capital. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2014, vol. 2014, no. 4, p. 15-23. ISSN: 1109-9526.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; PĚTA, J. Novinky v účetnictví podnikatelských subjektů k 1. 1. 2014 – III. část. Poradce, 2014, vol. 20, no. 7, p. 4-13. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A.; BROŽ, Z. RIZIKOVÝ KAPITÁL V ČESKÝCH PODNICÍCH Z POHLEDU VÝVOJE POČTU ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH VÝKONNOSTI. In Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu, UHK, 2014. p. 204-2011. ISBN: 978-80-7435-366-6.
  Detail

 • 2013

  ZEMÁNKOVÁ, L.; PĚTA, J.; FEDOROVÁ, A. Kreativní účetnictví v rámci společenské odpovědnosti firem. Soudní inženýrství, 2013, vol. 24., no. 3., p. 247-255. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A. Zaměstnanci a jejich výkonnost v českých podnicích financovaných rizikovým kapitálem. Český finanční a účetní časopis. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 5-21. ISSN: 1802- 2200.
  Detail

  RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A. Financování českých podniků rizikovým kapitálem a vývoj výkonnosti jejich zaměstnanců. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. VII, no. 14, p. 55-62. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2012

  JAKUBCOVÁ, M.; FEDOROVÁ, A. Implementation of EVA indicator in value based remuneration system in small and medium- sized enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. LX, no. 4, p. 141-154. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; RAJCHLOVÁ, J. Development of number of employees in the Czech companies with venture capital investment. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. LX, no. 7/ 2012, p. 61-70. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; TOMANOVÁ, L.; JAKUBCOVÁ, M. Audit účetní závěrky: pro auditované podniky. vědecké monografie. vědecké monografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 105 p. ISBN: 978-80-7204-778- 9.
  Detail

 • 2010

  FEDOROVÁ, A.; ZEMÁNKOVÁ, L. Vliv oceňování hmotného majetku na zobrazení ekonomické situace podniku. MANEKO, 2010, vol. 2, no. 1, p. 21-29. ISSN: 1337- 9488.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, L.; FEDOROVÁ, A. Relevance účetních výkazů s ohledem na informační potřeby uživatelů účetní závěrky. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2010, vol. 4, no. 07, p. 142-151. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2007

  FEDOROVÁ, A.; BERANOVÁ, M. Účetnictví. Pracovní pomůcka. Účetnictví. Pracovní pomůcka. Akademie Sting v Brně, soukromá vysoká škola: Nakladatelství Sting spol. s r.o., 2007. p. 1-123. ISBN: 80-86342-62- X.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; BERANOVÁ, M. Základy účetnictví. Pracovní listy I. Základy účetnictví. Pracovní listy I. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. Brno, 2007. p. 1-185. ISBN: 978-80-214-3366- 3.
  Detail

 • 2004

  FEDOROVÁ, A. Úspěšné řešení pohledávek v praxi. In Úspěšné řešení pohledávek v praxi. 2004.
  Detail

  Fedorová, A. Informační povinnost účetních jednotek v oblasti životního prostředí. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: 2004. p. 20 ( p.)
  Detail

  FEDOROVÁ, A. Vliv harmonizace daňových soustav na podnikatelské prostředí České republiky. 2004.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; HÁJEK, M.; HYRŠOVÁ, J. Environmentální management podniku: Environmentální účetnictví a rozhodovací úlohy. 1.vyd. 1.vyd. Brno: CERM,s.r.o., 2004. 142 p. ISBN: 80-7204-374- 9.
  Detail

  FEDOROVÁ, A. Aplokace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR. 2004.
  Detail

 • 2003

  FEDOROVÁ, A. Podvojné účetnictví. fakulta podnikatelská VUT v Brně: fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2003. p. 01-102. ISBN: 80-86510-72- 7.
  Detail

  VIDECKÁ, Z., FEDOROVÁ, A., KOCMANOVÁ, A., ŠUNKA, J. Porovnání stavu environmentálních systémů řízení v ČR se zahraničím. 2003, no. 1/ 2003, p. 13 ( p.)
  Detail

  KOCMANOVÁ, A., FEDOROVÁ, A. Systém environmentálního managementu v českých podnicích. 2003, no. 2, p. 11 ( p.)
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A. Systém environmentálního managementu v českých podnicích. Strojírenská technologie, 2003, vol. VIII, no. 2, p. 11 ( p.)ISSN: 1211- 4162.
  Detail

  FEDOROVÁ, A., KOCMANOVÁ, A., ŠUNKA, J., VIDECKÁ, Z. Jak a proč české podniky zavádí environmentální systémy řízení. 2003, no. 2, p. 14 ( p.)
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J. Vývoj systémů EMS v ČR a ve světě. In Podnikové environmentální účetnictví. Zlín: UTB ve Zlíně, Fame, Ústav financí a účetnictví, 2003. p. 113 ( p.)ISBN: 80-7318-130- 4.
  Detail

  FEDOROVÁ, A. Poznatky z nizozemské praxe sledování environmentálních nákladů. In Podnikové environmentální účetnictví. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. p. 96-102. ISBN: 80-7194-572- 2.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Are the environmental managemets systems competitive advantage for Czech companies?. In Management, Economic and Business in new Europe. VUT v Brně: 80-214-2382- x, 2003. p. 70 ( p.)ISBN: 80-214-2382- X.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J. Environmentální účetnictví v českých podnicích. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB ve Zlíně, Fame, Ústav financí a účetnictví, 2003. p. 67 ( p.)ISBN: 80-7318-130- 4.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Enviromental problems in Czech companies. In Business Development and European Comunity. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 81 ( p.)ISBN: 80-214-2408- 7.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Jsou environmentální manažerské systémy v podnicích v České republice konkurenční výhodou?. In Firma a konkurenční prostředí 2003. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2003. p. 11 ( p.)ISBN: 80-7157-700- 6.
  Detail

  FEDOROVÁ, A. Pracovní listy I. fakulta podnikatelská VUT v Brně: fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2003. ISBN: 80-214-2356- 0.
  Detail

 • 2002

  FEDOROVÁ, A. Podvojné účetnictví. 2002.
  Detail

  FEDOROVÁ, A. Approach of Czech Accounting to World Standards. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. Brno: Brno Iniversity of Technology, 2002. p. 141- 144 ( p.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  FEDOROVÁ, A. Konkurenční prostředí po změnách účetních předpisů. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: MZLU v Brně, 2002. ISBN: 80-7302-034- 3.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J. Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management. Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management. Dílčí zpráva projektu. Brno: Environmental costs of managing environment, 2002.
  Detail

  FEDOROVÁ, A. Úspěšné řešení pohledávek v praxi. In Praha: VERLAG DASHOFER, nakladatelství, s.r.o. Praha, 2002. ISBN: 80-86229-47- 5.
  Detail

 • 2001

  FEDOROVÁ, A. SOME CONNECTIONS BETWEEN THE ACCOUNTANT MANAGEMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CZECH REPUBLIC. In TRANSFORMATION OF CEEC ECONOMIES TO EU STANDARDS. Brno: VUT v Brně, 2001. ISBN: 80-214-1611- 4.
  Detail

  FEDOROVÁ, A. SOME CONNECTIONS BETWEEN THE ACCOUNTANT MANAGEMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CZECH REPUBLIC. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 92-95. ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

  FEDOROVÁ, A. DPH při postoupení pohledávky. In Nedobytné pohledávky. Praha: VERLAG DASHOFER, nakladatelství, s.r.o. Praha, 2001.
  Detail

 • 2000

  KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A. Příklady z podvojného účetnictví I. díl. Příklady z podvojného účetnictví. 2000. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráškova 105, Brno, 2000. ISBN: 80-214-1830- 3.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.