doc. Ing.

Anna Fedorová

CSc.

FCE – External Pedagogue

fedorova.a@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.

Projects

 • 2015

  Vybrané otázky finančního řízení podniků v mezinárodním prostředí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Výzkum interních a externích faktorů ovlivňujících hodnotu podniku, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení vývoje podniku v souladu s vývojem podnikatelského prostředí. , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2001

  GA402/02/0092, Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 01.01.2004
  Detail

 • 1996

  GA402/97/0505, Optimalizace základu daně a sazby daně z příjmů právnických osob ve vztahu k makroekonomickým veličinám, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 01.01.1998
  Detail