Ing.

Andrea Němcová

Ph.D.

FCH – Assistant professor

+420 54114 9477, +420 54114 9348
andrea.nemcova@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Andrea Němcová, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Vývoj a využití progresivních postupů při zpracování, analýze a hodnocení potravin, potravinářských surovin a odpadů., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Aplikace progresivních metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Využití pokročilých metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Aplikace moderních postupů při výrobě, zpracování a analýze potravin, jejich složek a surovin a při valorizaci odpadů. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Progresivní postupy zpracování a hodnocení potravin a valorizace potravinářských odpadů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Vývoj a aplikace progresivních postupů výroby, zpracování a hodnocení bezpečnosti a kvality potravin, potravinářských surovin a jejich složek, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2014

  Aplikace progresivních postupů pro zabezpečení zvyšování kvality a bezpečnosti potravin při výrobě a kontrole, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Vývoj nových postupů v potravinářských technologiích , jejich kontrole a bezpečnosti., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Aplikace moderních metod v potravinářských technologiích , kontrole a bezpečnosti potravin., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Modernizace postupů kontroly a přípravy technologických postupů při výrobě potravin, potravinových doplňků a využití odpadů z potravinářských výrob, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail