Ing.

Andrea Němcová

Ph.D.

FCH – Assistant professor

+420 54114 9477, +420 54114 9348
andrea.nemcova@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Andrea Němcová, Ph.D.

Patents

  • 2015

    užitný vzor
    HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I.; KOSTOVOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně: Suchá biomasa karotenogenních kvasinek druhu C.capitatum CCY10-1-2 pro krmivářské účely. 28679, užitný vzor. (2015)
    Detail