doc. Ing., Dipl.-Ing

Michal Holub

Ph.D.

FME, IPMSR DPM – Head of sub-department

+420 54114 2467, +420 54114 3426
holub@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.

Creative activities

 • HOLUB, M.; SÝKORA, J.; BRADÁČ, F.: Diagnostika ložisek, OCTAVIS; Zkušební zařízení pro diagnostiku ložisek systémem OCTAVIS. A1/1224 Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 61669 BRNO. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=713. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=713, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; OPL, M.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.: TepSnim; Univerzální software pro měření teplotními senzory. ÚVSSR, FSI VUT, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1008. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1008, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; PAVLÍK, J.: GeomM; Sběr a zpracování dat z měření geometrických odchylek. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 61669 BRNO. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; SÝKORA, J.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; HUBÍK, V.; MAREK, J.; TŮMA, J.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, P.: LinOsa; Experimentální měřící zařízení pro měření přesnosti polohování. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232, number of downloads: 2
  Detail

 • HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; BRADÁČ, F.: GeomRot; Zařízení pro měření geometrických chyb rotačních stolů. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 61669, Brno, Místnost A1/1224. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1022. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1022, number of downloads: 1
  Detail

 • BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.: DeltaRobot; Manipulátor na bázi paralelní kinematiky - delta robot s třemi osami. VUT FSI Technická 2 B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=991. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=991, number of downloads: 1
  Detail

 • PAVLÍK, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; OPL, M.: FPHo software; Měřící software pro analýzu logaritmického dekrementu tlumení. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; TŮMA, J.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; SÝKORA, J.; SELINGEROVÁ, S.: Exp_osa; Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/317. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265, number of downloads: 1
  Detail

 • TŮMA, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.: VOT v1.0; Software pro vyhodnocení opakovatelnosti najetí posuvových os. VUT v Brně, FSI. Technická 2/ 616 69, Brno UVSSR. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1257. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1257, number of downloads: 1
  Detail

 • TŮMA, J.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.: ZJ-1/2/500; Jednoosá zatěžovací jednotka. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno hala - C1/118. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1345. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1345, number of downloads: 1
  Detail

 • AUGSTE, J.; HOLUB, M.; KNOFLÍČEK, R.; NOVOTNÝ, T.; BRADÁČ, F.: ECO Design v1.0; Software pro vizualizaci energetických toků výrobních strojů. VUT v Brně, FSI. Technická 2/ 616 69, Brno UVSSR. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1353. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1353, number of downloads: 3
  Detail

 • KNOBLOCH, J.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.: LTk-S01; Stojan pro LaserTracker. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • VETIŠKA, J.; HOLUB, M.: Malý podstavec; Montážní přípravek pro LaserTRACER. Laboratoř C1. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; BLECHA, P.: Certifikát ESOS; Metodický postup efektivní stavby obráběcích strojů. VUT, FSI, Technická 2896/2. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HOLUB, M.; MAREK, T.; MAREK, J.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.: Certifikát volumetrické kompmezace BK; Metodický postup zavádění volumetrických kompenzací 5ti osých obráběcíchcenter s kinematikou "BK". VUT, FSI, Technická 2896/2. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F.; KROUPA, J.; ZUTH, D.; ROSENFELD, J.; VELECKÝ, P.; PETŘIVALSKÝ, P.; VAŠEK, L.; VAŠEK, V.; DOLINAY, V.; CHALUPA, P.; CHUDÁ, H.; NOVÁK, J.: Technologie pro zajištění způsobilosti výroby a zvýšení efektivity v oblasti obrábění velkých obrobků; Technologie pro zajištění způsobilosti výroby a zvýšení efektivity v oblasti obrábění velkých obrobků. Slovácké strojírny, a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

 • ANDRŠ, O.; HOLUB, M.; KOVÁŘ, J.; KROUPA, J.; ZUTH, D.; MAREK, J.; BRYCHTA, Z.: TN01000071/02-V13; Multisenzorická platforma pro chytré stroje. Vysoké učení technické v Brně Fakultu strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno C1/118, MCV 754. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOLUB, M.; MARADA, T.; HUZLÍK, R.; KOČIŠ, P.; ZUTH, D.; BRAŽINA, J.; MAREK, J.; BRYCHTA, Z.: TN01000071/02-V17; Databázová senzorická jednotka. Vysoké učení technické v Brně Fakultu strojního inženýrství Technická 2896/2 61669 Brno C1/118, MCV 754. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, V.; BRAŽINA, J.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; JANKOVÝCH, R.; MAREK, T.; TŮMA, J.: JMS 320; Jednoúčelová měřicí stanice. C1/118. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, V.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; MAREK, J.: Linosa 1220; Lineární osa s teplotním managementem. C1/118. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOLUB, M.; MORAVČÍK, P.; PAVLÍK, J.; VETIŠKA, J.; MARADA, T.; BRADÁČ, F.: RMLI; Mechanismus pro přesné polohování optiky laserového interferometru. Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 Brno C1/118. (funkční vzorek)
  Detail

 • VETIŠKA, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; KROUPA, J.; ŠTĚPÁNEK, V.; BRAŽINA, J.; TŮMA, J.; TŮMA, Z.; HUZLÍK, R.; ZUTH, D.; MARADA, T.; KNOFLÍČEK, R.; MAREK, T.; MAREK, J.; JANKOVÝCH, R.: UVSSR CELL; UVSSR CELL. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Technická 2896/2 616 69 Brno laboratoře C1/118. (ostatní)
  Detail

 • BRAŽINA, J.; ŠTĚPÁNEK, V.; VETIŠKA, J.; HOLUB, M.: Robotická obráběcí buňka; Robotická obráběcí buňka. C1/118. (funkční vzorek)
  Detail

 • BRAŽINA, J.; KROUPA, J.; ŠTĚPÁNEK, V.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; KOVÁŘ, J.: UVSSR PORTABLE CELL; UVSSR PORTABLE CELL. C1/115. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.