Institute of Forensic Engineering

Information on the admission procedure

Termín zahájení a ukoncení prijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022 se z důvodů pandemie Covid-19 nekonaly.
Přijímací zkoušky do doktorského studia se konaly 24. 6. 2021.

Termín vydání rozhodnutí o prijetí ke studiu:
Rozhodnutí o přijetí ke studiu bylo vydáno průběžně po ověření splnění podmínek pro přijetí do studia.

Termín vydání rozhodnutí o prípadné žádosti o prezkoumání rozhodnutí:
Obecná lhůta do 30ti dnů od doručení rozhodnutí.

Termín možnosti nahlédnutí uchazece do svých materiálu:
Uchazeč má právo nahlížet do spisu od data oznámení rozhodnutí v úředních hodinách studijního oddělení.

Termín skoncení prijímacího rízení:
31.10.2021

Back to statistics home page


 

Master's full-time study

Expert Engineering in Traffic

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

1900-01-01 - 1. kolo přijímacího řízení
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 27
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 27
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 21
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 21
Total number of applicants admitted 21
Branch: no specialisation, 1900-01-01 - 1. kolo přijímacího řízení
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 27
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 27
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 21
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 21
Total number of applicants admitted 21

Real Estate Engineering

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

1900-01-01 - 1. kolo přijímacího řízení
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 41
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 41
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 35
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 35
Total number of applicants admitted 35
Branch: no specialisation, 1900-01-01 - 1. kolo přijímacího řízení
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 41
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 41
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 35
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 35
Total number of applicants admitted 35

Risk Management of Technical and Economic Systems

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

Branch: Risk Management of Economic Systems, 1900-01-01 - 1. kolo přijímacího řízení
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 28
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 28
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 24
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 24
Total number of applicants admitted 24

Branch: Risk Management of Technical Systems, 1900-01-01 - 1. kolo přijímacího řízení
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 23
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 23
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 17
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 17
Total number of applicants admitted 17

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 51
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 51
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 41
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 41
Total number of applicants admitted 41


 

Doctoral full-time study

Forensic Engineering

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

2021-06-24 - 1. kolo přijímacího řízení
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 7
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 7
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 4
Total number of applicants admitted 4
Branch: no specialisation, 2021-06-24 - 1. kolo přijímacího řízení
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 7
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 7
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 4
Total number of applicants admitted 4

Statistics of written exams: 24.6.2021


 

Doctoral combined study

Forensic Engineering

Doctoral combined study, 4 years, earned title Ph.D.

2021-06-24 - 1. kolo přijímacího řízení
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 3
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Total number of applicants admitted 1
Branch: no specialisation, 2021-06-24 - 1. kolo přijímacího řízení
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 3
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Total number of applicants admitted 1

Statistics of written exams: 24.6.2021


 

Admission exam, the problems and their solutions

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2021/2022.Směrnice děkana č. 6/2020 [.pdf]
Směrnice děkana č.7/2020 [.pdf]
Směrnice děkana č.8/2020 [.pdf]


 

Evaluation and procedure criteria

Dokumenty najdete v přílohách.

  • Směrnice č. 12/2020 - Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 v navazujících magisterských studijních programech „Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů" na ÚSI VUT

  • Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 12/2020 - Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 v navazujících magisterských studijních programech „Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů“ na ÚSI VUT
  • Směrnice č. 13/2020 - Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 v doktorském studijním programu „Soudní inženýrství“ na Ústavu soudního inženýrství VUT
Back to statistics home page