Faculty of Business and Management

Information on the admission procedure

Termín zahájení a ukoncení prijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce - on-line: 21. 5. 2021 a 22. 5. 2021
Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development - on-line: 27. 5. 2021, 28. 5. 2021 a 26. 8. 2021
Přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů - on-line: 25. 6. 2021 a 26. 6. 2021
Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu: 3. 6. 2021 a 23. 9. 2021

Termín vydání rozhodnutí o prijetí ke studiu:
Rozhodnutí o přijetí ke studiu bylo vydáno po ověření splnění podmínek pro přijetí ke studiu.

Termín vydání rozhodnutí o prípadné žádosti o prezkoumání rozhodnutí:
Obecná lhůta do 30 dnů od doručení odvolání.

Termín možnosti nahlédnutí uchazece do svých materiálu:
Bakalářské studijní programy vyučované v českém jazyce: 26. 5. 2021
Bakalářský studijní program Entrepreneurship and Small Business Development: 2. 6. 2021 a 1. 9. 2021
Navazující magisterské studijní programy: 30. 6. 2021

Termín skoncení prijímacího rízení:
31.10.2021

Back to statistics home page


 

Bachelor's visiting student

Economic and Management B

Bachelor's visiting student, 3 years, earned title

Branch: Economic and Management B (no specialisation), 1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 70
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 68
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 68
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 68
Total number of applicants admitted 68
Branch: Economic and Management B (no specialisation), 1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 70
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 68
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 68
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 68
Total number of applicants admitted 68


 

Bachelor's full-time study

Business Economics

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 45
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 45
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 19
Total number of applicants admitted 19

1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 0
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

2021-05-21 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 702
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 702
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 233
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 330
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 208
Total number of applicants admitted 208

2021-05-22 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 78
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 78
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 42
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 17
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 36
Total number of applicants admitted 36

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 826
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 825
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 275
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 348
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 263
Total number of applicants admitted 263

Statistics of written exams: 21.5.2021, 22.5.2021

Entrepreneurship and Small Business Development

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

2021-05-27 - Ústní zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 10
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 10
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Total number of applicants admitted 2

2021-05-28 - Ústní zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 10
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 10
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 9
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 9
Total number of applicants admitted 9

2021-08-26 - Ústní zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 6
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 6
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 4
Total number of applicants admitted 4

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 26
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 26
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 15
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 15
Total number of applicants admitted 15

Statistics of written exams: 27.5.2021, 28.5.2021, 26.8.2021

Managerial Informatics

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 109
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 109
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 39
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 48
Total number of applicants admitted 48

2021-05-21 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 11
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 11
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 4
Total number of applicants admitted 4

2021-05-22 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 184
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 184
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 81
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 72
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 81
Total number of applicants admitted 81

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 304
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 304
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 124
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 78
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 133
Total number of applicants admitted 133

Statistics of written exams: 21.5.2021, 22.5.2021

Process Management

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 6
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 6
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3

2021-05-21 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 26
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 26
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 23
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 23
Total number of applicants admitted 23

2021-05-22 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 169
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 169
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 56
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 76
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 56
Total number of applicants admitted 56

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 201
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 201
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 79
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 78
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 82
Total number of applicants admitted 82

Statistics of written exams: 21.5.2021, 22.5.2021

Accounting and Taxes

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 7
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 7
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3

2021-05-21 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 10
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 10
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 7
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 7
Total number of applicants admitted 7

2021-05-22 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 234
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 234
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 104
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 82
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 104
Total number of applicants admitted 104

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 251
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 251
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 111
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 83
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 114
Total number of applicants admitted 114

Statistics of written exams: 21.5.2021, 22.5.2021


 

Master's visiting student

Economic and Management M

Master's visiting student, 1 year, earned title

Branch: Economic and Management M (no specialisation), 1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 9
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 7
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 7
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 7
Total number of applicants admitted 7
Branch: Economic and Management M (no specialisation), 1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 9
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 7
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 7
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 7
Total number of applicants admitted 7


 

Master's full-time study

Information Management

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 52
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 52
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 52
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 52
Total number of applicants admitted 52

2021-06-25 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 54
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 54
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 26
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 22
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 26
Total number of applicants admitted 26

2021-06-26 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 27
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 27
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 9
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 11
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 9
Total number of applicants admitted 9

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 133
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 133
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 87
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 33
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 87
Total number of applicants admitted 87

Statistics of written exams: 25.6.2021, 26.6.2021

International Business and Management

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

1900-01-01 - Posouzení dokladů
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 6
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 6
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6

1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 35
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 35
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

2021-06-09 - Posouzení dokladů
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 16
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 16
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 10
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 10
Total number of applicants admitted 10

2021-08-24
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 10
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 10
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 67
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 67
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 19
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 19
Total number of applicants admitted 19

Statistics of written exams: 9.6.2021, 24.8.2021

International Economics and Business

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 47
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 47
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 47
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 47
Total number of applicants admitted 47

2021-06-25 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 48
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 48
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 21
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 22
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 21
Total number of applicants admitted 21

2021-06-26 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 74
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 74
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 25
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 28
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 25
Total number of applicants admitted 25

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 169
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 169
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 93
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 50
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 93
Total number of applicants admitted 93

Statistics of written exams: 25.6.2021, 26.6.2021

Strategic Company Development

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 63
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 63
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 63
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 63
Total number of applicants admitted 63

2021-06-25 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 142
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 142
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 64
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 48
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 64
Total number of applicants admitted 64

2021-06-26 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 40
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 40
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 26
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 10
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 26
Total number of applicants admitted 26

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 245
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 245
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 153
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 58
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 153
Total number of applicants admitted 153

Statistics of written exams: 25.6.2021, 26.6.2021

Accounting and Financial Management

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 27
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 27
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 27
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 27
Total number of applicants admitted 27

2021-06-25 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 34
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 34
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 10
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 21
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 10
Total number of applicants admitted 10

2021-06-26 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 47
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 47
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 21
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 13
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 21
Total number of applicants admitted 21

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 108
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 108
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 58
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 34
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 58
Total number of applicants admitted 58

Statistics of written exams: 25.6.2021, 26.6.2021


 

Master's combined study

Information Management

Master's combined study, 2 years, earned title Ing.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 7
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 7
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 7
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 7
Total number of applicants admitted 7

2021-06-25 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 24
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 24
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 12
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 12
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 12
Total number of applicants admitted 12

2021-06-26 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 17
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 17
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 7
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 48
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 48
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 25
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 19
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 25
Total number of applicants admitted 25

Statistics of written exams: 25.6.2021, 26.6.2021

Strategic Company Development

Master's combined study, 2 years, earned title Ing.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 17
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 17
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 17
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 17
Total number of applicants admitted 17

2021-06-25 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 89
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 89
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 26
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 47
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 26
Total number of applicants admitted 26

2021-06-26 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 16
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 16
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 8
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 8
Total number of applicants admitted 8

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 122
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 122
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 51
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 53
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 51
Total number of applicants admitted 51

Statistics of written exams: 25.6.2021, 26.6.2021

Accounting and Financial Management

Master's combined study, 2 years, earned title Ing.

1900-01-01 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 3
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3

2021-06-25 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 26
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 26
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 11
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 14
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 11
Total number of applicants admitted 11

2021-06-26 - Písemná přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 17
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 17
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 14
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Total number of applicants admitted 2

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 46
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 46
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 16
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 28
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 16
Total number of applicants admitted 16

Statistics of written exams: 25.6.2021, 26.6.2021


 

Doctoral full-time study

Company Management and Economics

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 3
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0
Branch: no specialisation, 1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 3
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

Company Management and Economics

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 2
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 2
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

2021-06-03
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 9
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 9
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 8
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 7
Total number of applicants admitted 7

2021-09-23
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 3
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 14
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 14
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 11
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 10
Total number of applicants admitted 10


 

Doctoral combined study

Company Management and Economics

Doctoral combined study, 4 years, earned title Ph.D.

1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 2
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 1
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

2021-06-03
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 5
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 5
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 5
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 5
Total number of applicants admitted 5

2021-09-23
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 1
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 8
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 7
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 5
Total number of applicants admitted 5


 

Admission exam, the problems and their solutions

Dokumenty najdete v přílohách.Test studijních předpokladů - bakalářské studijní programy [.pdf]
Test studijních předpokladů - navazující magisterské studijní programy [.pdf]
Test z anglického jazyka - bakalářské studijní programy [.pdf]
Test z anglického jazyka - bakalářské studijní programy [.pdf]
Test z anglického jazyka - bakalářské studijní programy [.pdf]
Test z anglického jazyka - bakalářské studijní programy [.pdf]
Test z anglického jazyka - bakalářské studijní programy [.pdf]
Test z anglického jazyka - navazující magisterské studijní programy [.pdf]
Test z anglického jazyka - navazující magisterské studijní programy [.pdf]
Test z anglického jazyka - navazující magisterské studijní programy [.pdf]


 

Evaluation and procedure criteria

Dokumenty najdete v přílohách.Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2021/2022 [.pdf]
Dodatek č. 1 k Pravidlům přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2021/2022 [.pdf]
Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu pro akademický rok 2021/2022na FP [.pdf]

Back to statistics home page