Faculty of Chemistry

Information on the admission procedure

Termín zahájení a ukoncení prijímacích zkoušek

Uchazeči o studium bakalářských studijních programů nekonali přijímací zkoušku, úroveň znalostí a schopností nezbytných pro studium daného programu byla prokazována dle kritérií uvedených ve Směrnici děkana č. 2/2020.

Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce se uskutečnila dne 10. 6. 2021.

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu Environmental Sciences and Engineering proběhly formou ústního pohovoru v období mezi 7. 6. - 18. 6. 2021.

Termín vydání rozhodnutí o prijetí ke studiu:

Průběžně, ihned po dodání požadovaných dokladů pro přijetí ke studiu, včetně ověřené kopie dokladu o ukončení předchozího vzdělání.

Termín vydání rozhodnutí o prípadné žádosti o prezkoumání rozhodnutí:

Do 30ti dnů od obdržení žádosti o přezkoumání.

Termín možnosti nahlédnutí uchazece do svých materiálu:

Bezprostředně po zveřejnění rozhodnutí děkana, resp. 11. 6. 2021 (uchazeči o studium navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce).

Termín skoncení prijímacího rízení:
31.10.2021

Back to statistics home page


 

Bachelor's full-time study

Applied Analytical, Environmental and Forensic Chemistry

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

2021-06-04
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 10
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 10
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6

2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 90
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 90
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 50
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 50
Total number of applicants admitted 50

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 100
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 100
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 56
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 56
Total number of applicants admitted 56

Environmental Chemistry, Safety and Management

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

2021-06-04
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 13
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 13
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 7
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 7
Total number of applicants admitted 7

2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 25
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 25
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 17
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 17
Total number of applicants admitted 17

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 38
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 38
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 24
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 24
Total number of applicants admitted 24

Chemistry and Chemical Technologies

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

2021-06-04
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 15
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 15
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6

2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 72
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 72
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 38
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 38
Total number of applicants admitted 38

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 87
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 87
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 44
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 44
Total number of applicants admitted 44

Chemistry and Technology of Materials

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

2021-06-04
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 5
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 5
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Total number of applicants admitted 2

2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 53
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 53
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 40
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 40
Total number of applicants admitted 40

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 58
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 58
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 42
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 42
Total number of applicants admitted 42

Chemistry and Technology of Foodstuffs

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

Branch: Biochemical Technology, 2021-06-04
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 13
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 13
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6

Branch: Biochemical Technology, 2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 58
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 58
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 30
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 30
Total number of applicants admitted 30

Branch: Chemistry and Analysis of Natural Products, 2021-06-04
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 4
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 4
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Total number of applicants admitted 2

Branch: Chemistry and Analysis of Natural Products, 2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 43
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 43
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 22
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 22
Total number of applicants admitted 22

Branch: Food Chemistry and Technology, 2021-06-04
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 16
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 16
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 12
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 12
Total number of applicants admitted 12

Branch: Food Chemistry and Technology, 2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 71
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 71
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 36
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 36
Total number of applicants admitted 36

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 205
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 205
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 108
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 108
Total number of applicants admitted 108

Chemistry for Medical Application

Bachelor's full-time study, 3 years, earned title Bc.

1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 0
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

2021-06-04
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 36
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 36
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 22
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 22
Total number of applicants admitted 22

2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 240
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 240
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 115
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 115
Total number of applicants admitted 115

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 277
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 276
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 137
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 137
Total number of applicants admitted 137


 

Bachelor's combined study

Applied Analytical, Environmental and Forensic Chemistry

Bachelor's combined study, 3 years, earned title Bc.

2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 11
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 11
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6
Branch: no specialisation, 2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 11
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 11
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6

Environmental Chemistry, Safety and Management

Bachelor's combined study, 3 years, earned title Bc.

2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 7
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 7
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6
Branch: no specialisation, 2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 7
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 7
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6

Chemistry and Chemical Technologies

Bachelor's combined study, 3 years, earned title Bc.

2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 4
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 4
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 4
Total number of applicants admitted 4
Branch: no specialisation, 2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 4
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 4
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 4
Total number of applicants admitted 4

Chemistry and Technology of Materials

Bachelor's combined study, 3 years, earned title Bc.

2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 4
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 4
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3
Branch: no specialisation, 2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 4
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 4
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3

Chemistry and Technology of Foodstuffs

Bachelor's combined study, 3 years, earned title Bc.

Branch: Biochemical Technology, 2021-06-04
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 1
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

Branch: Biochemical Technology, 2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 9
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 9
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 8
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 8
Total number of applicants admitted 8

Branch: Chemistry and Analysis of Natural Products, 2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 5
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 5
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 4
Total number of applicants admitted 4

Branch: Food Chemistry and Technology, 2021-06-04
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 1
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

Branch: Food Chemistry and Technology, 2021-07-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 7
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 7
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 4
Total number of applicants admitted 4

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 23
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 23
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 16
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 16
Total number of applicants admitted 16


 

Master's visiting student

Environmental Sciences and Engineering

Master's visiting student, 2 years, earned title

1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 30
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 28
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 28
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 28
Total number of applicants admitted 28
Branch: no specialisation, 1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 30
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 28
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 28
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 28
Total number of applicants admitted 28


 

Master's full-time study

Environmental Sciences and Engineering

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

2021-06-08
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 5
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 4
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Total number of applicants admitted 2

2021-06-15
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 6
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 5
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 5
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 11
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 9
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 9
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 5
Total number of applicants admitted 5

Statistics of written exams: 8.6.2021, 15.6.2021

Environmental Chemistry and Technology

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

2021-08-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 22
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 22
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 21
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 21
Total number of applicants admitted 21
Branch: , 2021-08-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 22
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 22
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 21
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 21
Total number of applicants admitted 21

Chemistry and Chemical Technologies

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

2021-06-10
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 0
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

2021-08-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 15
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 15
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 11
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 11
Total number of applicants admitted 11

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 16
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 15
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 11
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 11
Total number of applicants admitted 11

Chemistry and Technology of Materials

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

2021-06-10
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 1
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

2021-08-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 26
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 26
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 24
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 24
Total number of applicants admitted 24

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 27
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 27
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 24
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 24
Total number of applicants admitted 24

Statistics of written exams: 10.6.2021

Chemistry for Medical Application

Master's full-time study, 2 years, earned title Ing.

Branch: , 2021-06-10
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 7
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 2
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Total number of applicants admitted 1

Branch: , 2021-08-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 89
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 89
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 85
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 85
Total number of applicants admitted 85

Branch: , 1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 0
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

Branch: , 2021-06-10
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 0
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

Branch: , 2021-08-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 25
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 25
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 21
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 21
Total number of applicants admitted 21

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 123
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 116
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 107
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 107
Total number of applicants admitted 107

Statistics of written exams: 10.6.2021


 

Master's combined study

Environmental Chemistry and Technology

Master's combined study, 2 years, earned title Ing.

2021-06-10
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 7
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Total number of applicants admitted 2

2021-08-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 5
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 5
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 12
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 8
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 5
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 5
Total number of applicants admitted 5

Statistics of written exams: 10.6.2021

Chemistry and Chemical Technologies

Master's combined study, 2 years, earned title Ing.

2021-06-10
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 4
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 2
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Total number of applicants admitted 2

2021-08-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 4
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 4
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 4
Total number of applicants admitted 4

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 8
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 6
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6

Statistics of written exams: 10.6.2021

Chemistry and Technology of Materials

Master's combined study, 2 years, earned title Ing.

2021-06-10
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 3
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 2
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Total number of applicants admitted 2

2021-08-31
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 6
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 6
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 4
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 4
Total number of applicants admitted 4

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 9
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 8
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6

Statistics of written exams: 10.6.2021


 

Doctoral full-time study

Biophysical Chemistry

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

2020-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 6
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 6
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 5
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 5
Total number of applicants admitted 5
Branch: no specialisation, 2020-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 6
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 6
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 5
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 5
Total number of applicants admitted 5

Statistics of written exams: 10.6.2020

Biophysical Chemistry

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

2021-06-04 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 1
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Total number of applicants admitted 1
Branch: , 2021-06-04 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 1
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Total number of applicants admitted 1

Food Chemistry

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 0
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

2021-06-04 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 3
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 4
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

Statistics of written exams: 4.6.2021

Physical Chemistry

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

Branch: Physical Chemistry (non specification), 2021-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 3
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3
Branch: Physical Chemistry (non specification), 2021-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 3
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 3
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 3
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 3
Total number of applicants admitted 3

Statistics of written exams: 10.6.2021

Chemistry and technology of environmental protection

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

2021-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 8
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 8
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 7
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 7
Total number of applicants admitted 7

2021-09-30 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 2
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 2
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Total number of applicants admitted 1

All exam dates and all study fields (detail pro jednotlivé obory)
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 10
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 10
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 8
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 8
Total number of applicants admitted 8

Statistics of written exams: 10.6.2021, 30.9.2021

Chemistry, Technology and Properties of Materials

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

2021-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 9
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 9
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 9
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 9
Total number of applicants admitted 9
Branch: no specialisation, 2021-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 9
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 9
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 9
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 9
Total number of applicants admitted 9

Statistics of written exams: 10.6.2021

Chemistry, Technology and Properties of Materials

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 0
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0
Branch: no specialisation, 1900-01-01
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 0
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Total number of applicants admitted 0

Food Chemistry

Doctoral full-time study, 4 years, earned title Ph.D.

2021-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 6
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 6
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6
Branch: no specialisation, 2021-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 6
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 6
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 6
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 6
Total number of applicants admitted 6

Statistics of written exams: 10.6.2021


 

Doctoral combined study

Biophysical Chemistry

Doctoral combined study, 4 years, earned title Ph.D.

2021-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 1
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Total number of applicants admitted 1
Branch: no specialisation, 2021-06-10 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 1
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 1
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 1
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 1
Total number of applicants admitted 1

Statistics of written exams: 10.6.2021

Chemistry and technology of environmental protection

Doctoral combined study, 4 years, earned title Ph.D.

2021-09-30 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 2
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 2
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Total number of applicants admitted 2
Branch: no specialisation, 2021-09-30 - přijímací zkouška
ActionCount
Number of applications submitted and applicants registered 2
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) 2
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) 2
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 0
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision 2
Total number of applicants admitted 2

Statistics of written exams: 30.9.2021


 

Admission exam, the problems and their solutions

Dokumenty najdete v přílohách.Přijímací zkouška - magisterské programy [.pdf]


 

Evaluation and procedure criteria

Dokumenty najdete v přílohách.Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FCH VUT v akademickém roce 2021/2022 [.pdf]
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na FCH VUT v akademickém roce 2021/2022 [.pdf]
Dodatek ke Směrnici 3/2020 [.pdf]
Requirements of the Admission Procedure for the Follow-up Master´s Degree Study Programme Environmental Sciences and Engineering [.pdf]

Back to statistics home page