STUDENTSKÝ MANUÁL NA PRŮKAZY VUT

Poslední aktualizace: 5. června 2023

TYPY PRŮKAZŮ NA VUT

Studenti VUT v Brně mohou mít 1 z následujících typů průkazů a 1 čip:

STUDENTSKÝ ČIP
# - studentský čip VUT

STUDENTSKÝ PRŮKAZ
I - ISIC
S - standardní
T - celoživotní
V - univerzita 3. věku

Každá osoba na VUT může mít maximálně jeden platný průkaz studenta, maximálně jeden platný průkaz zaměstnance, maximálně jeden čip studenta a maximálně jeden čip zaměstnance. Průkazy studentů jsou v tabulce seřazeny podle prokazovací váhy od nejvyšší po nejnižší. Pokud je student držitelem platného průkazu vyššího stupně, není nutné mu vydávat nový současně platný průkaz níže v pořadí. V případě, že je student VUT také zaměstnancem VUT, může tak mít paralelně 2 průkazy a 2 čipy: průkaz studenta (standardní nebo ISIC) a současně průkaz zaměstnance nebo akademického pracovníka a zaměstnanecký VUT čip typu X.


FOTOGRAFIE


Fotografii je možné (pokud to fakulta umožňuje) nahrát do informačního systému v elektronické podobě, musí však splňovat podmínky pro průkazovou fotografii, které jsou detailně popsány u nahrávacího formuláře na stránce www.vutbr.cz/prukazy, záložka „fotografie“. Druhá možnost (u některých fakult jediná) je předat svou fotografii osobně studijním referentkám, které kontrolují, zda fotografie odpovídá žadateli. Papírová fotografie musí být v pasovém formátu, na zadní straně čitelně a nerozmazatelně označena osobním číslem studenta včetně příjmení a křestního jména.


OBJEDNÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ISIC


Studenti si mohou dobrovolně požádat o ISIC průkaz studenta VUT elektronicky na webu http://www.vutbr.cz/prukazy. Nárok na ISIC mají pouze studenti prezenční formy studia.

Student prvního ročníku, který dosud nemá standardní průkaz studenta, může získat ISIC průkaz s licencí ISIC za sníženou cenu, která je uvedena u objednávaného typu průkazu. Studenti prvního ročníku si mohou objednat průkaz ISIC až poté co budou přijati, tj. obdrží rozhodnutí děkana a budou převedeni do studia; nemusí být zapsaní. Student prvního ročníku si objedná a odešle platbu za ISIC průkaz nejpozději do 11. 8. 2023, tj. před zahájením objednávání standardních průkazů těm studentům, kteří si žádný průkaz neobjednali.
Nejpozději 17. 8. 2023 musí být platba správně spárovaná s objednávkou. Toto datum je posledním dnem reklamací párování. V případě, že student nenastoupí do studia nebo jej krátce po zahájení ukončí, není možné poplatek za ISIC licenci vrátit.

Kdykoli během roku si může student objednat výměnu standardního průkazu za ISIC průkaz za plnou cenu uvedenou na intraportálu. ISIC průkaz od VUT lze revalidovat v průběhu více let levněji než při pořizování nového průkazu přímo u ISIC/GTS.

Student si průkaz samostatně objedná na webové aplikaci http://www.vutbr.cz/prukazy. Informace k platbě (částka, účet, variabilní symbol) student nalezne ve VUT zprávě ( https://www.vutbr.cz/intra/vut-zpravy ), kterou mu objednávková aplikace zašle. Platbu musí student provést podle pokynů z této zprávy (nesmí být provedena na jiný bankovní účet VUT, variabilní symbol musí být přesně dodržen).

Výhody licence ISIC je možné využívat 16 měsíců, tj. vždy od září do prosince následujícího roku.


PRODLOUŽENÍ LICENCE ISIC NA DALŠÍ ROK

Platnost existujícího ISIC průkazu se prodlužuje prostřednictvím revalidační známky. Objednává se na webu http://www.vutbr.cz/prukazy, kde je také uvedena její cena. Je doporučeno provést objednávku revalidační nálepky ISIC před každým akademickým rokem, aby Vám studijní referentka mohla vylepit místo standardní revalidační známky přímo revalidaci ISIC. Revalidační známky je však možné pro existující ISIC průkazy objednávat kdykoli během aktuálního akademického roku. Po objednání a zaplacení se dostavte podle pokynů objednávkové aplikace s průkazem ke studijní referentce, která vám nalepí ISIC revalidaci.

Pokud student nezaplatí prodlužující ISIC revalidační známku před akademickým rokem, studijní referentka mu nalepí bezplatnou standardní revalidační známku VUT. O tuto změnu není nutné žádat, postačuje neobjednat nebo včas nezaplatit revalidační známku ISIC.

Příklady:

Příklady A,B,E,F: Platnost průkazu objednaného v doporučeném termínu, tj. před zápisem do dalšího akademického roku

Příklad C: ISIC revalidační známka byla objednána a zaplacena před koncem kalendářního roku – platnost ISIC licence sice není přerušena, ale průkaz nebude možné do konce kalendářního roku použít pro vizuální kontrolu ISIC

Příklad D: ISIC revalidace byla objednána a zaplacena před prázdninami – ISIC výhody lze využít jen o prázdninách a do konce kalendářního roku

CO DĚLAT PŘI KRÁDEŽI NEBO ZTRÁTĚ PRŮKAZU NEBO ČIPU

Ztracený nebo odcizený standardní průkaz nebo čip si sami zablokujte v celoškolském informačním systému VUT http://www.vutbr.cz/prukazy (přihlásit vpravo nahoře). Pokud průkaz nenajdete, oznamte své studijní referentce, že Váš průkaz je nenávratně ztracen. Zaplatíte jí poplatek podle aktuálně platného ceníku stanoveného pokynem rektora a následně Vám objedná referentka průkaz náhradní. V celoškolském informačním systému VUT můžete sledovat stav výroby průkazu. Jakmile je vyroben a doručen na fakultu, vyzvednete si jej u své studijní referentky.

Také průkaz ISIC si při ztrátě nebo odcizení zablokujete na intraportálu. V tomto případě je ztracená i licence. Pokud si již na zbytek akademického roku ISIC nechcete kupovat, nechte si studijní referentkou objednat náhradní standardní průkaz (poplatek viz odstavec výše). Pokud chcete mít opět ISIC, je nejjednodušší objednat si nový ISIC podle pokynů objednávkové aplikace http://www.vutbr.cz/prukazy.

Pokud průkaz najdete, dostavte se s ním osobně ke své studijní referentce, která Vám jej odblokuje. Za určitých podmínek můžete odblokování provést sami v aplikaci pro správu průkazů na adrese http://www.vutbr.cz/prukazy.

Pokud nenajdete ztracený a zablokovaný čip, vyzvedněte a aktivujte si nový čip, viz dále.


CO KDYŽ PRŮKAZ NEFUNGUJE

Pokud je průkaz nefunkční v jednom systému (přístupový systém pro otevírání dveří, menza, kopírka, knihovna), ale funguje v jiných systémech, je třeba pro řešení kontaktovat správce dotyčného systému na fakultě.

Nefunguje-li průkaz v žádném systému, je třeba navštívit studijní referentku, která má k dispozici čtečku a požádat ji o test bezkontaktního čipu karty.

Pokud je čip na průkazu vadný a průkaz není fyzicky poškozený (naštípnutý, zlomený, extrémně odřený), objedná studijní referentka zdarma duplikát, tj. kartu stejného typu. Vadný průkaz si ponecháte do doby, dokud nedostanete nový průkazu. Výrobu nového průkazu můžete sledovat v celoškolském informačním systému. Při vyzvednutí nového průkazu musíte odevzdat starý vadný průkaz, který bude odeslán k reklamačnímu řízení výrobci.

Pokud studijní referentka zjistí, že průkaz je Vámi poškozen, tj. nejedná se o výrobní vadu, budete muset výměnu průkazu - náhradní průkaz - zaplatit stejně jako při jeho ztrátě.

Vadný průkaz Vám bude ponechán pro vizuální prokazování.


MĚNÍTE FAKULTU NEBO STUDUJETE DVĚ FAKULTY

Pokud přecházíte z jedné fakulty na druhou, není třeba průkaz měnit. Průkaz mění fakulty výjimečně pouze v případech, když poskytují určitou službu pouze svým studentům na základě vizuální kontroly průkazu.

Pokud studujete dvě fakulty, postačuje Vám jeden průkaz platný na celé VUT.


KREDIT NA PRŮKAZU

Kredit na studentském průkazu a čipu pro placení v menze a na studentských kopírkách a tiskárnách můžete nabít osobně v každé menze nebo v bufetu, platební kartou v mobilní aplikaci VUT nebo ve webové aplikaci Menza. Nabíjení nelze provádět převodem peněz přímo z bankovního účtu. Vybíjení kreditu, reklamace a další záležitosti ohledně kreditu lze vyřídit na Servisním bodě kolejí a menz - průchod vedle vchodu menzy Purkyňova.

Pokud získáte nový průkaz, je kreditní zůstatek z Vašeho starého průkazu do druhého dne převeden na průkaz nový. Peníze jsou vázány na osobní číslo osoby, ne na číslo karty.

Pokud získáte nový VUT čip ke svému průkazu, je stejný společný kreditní zůstatek dostupný z čipu i průkazu.


CO S PRŮKAZEM PŘI UKONČENÍ STUDIA

Průkaz i čip si po ukončení studia můžete ponechat, pro použití na VUT budou automaticky zablokované do 24 hodin. Výhody licence ISIC na Vašem průkazu však můžete využívat ještě do konce kalendářního roku.

Platnost průkazu a čipu VUT si může každý ověřit na webu http://val.vutbr.cz.

Průkaz i čip přestanou být platné do 24 hodin po ukončení studia.


ČIP VUT

Všichni majitelé platného průkazu VUT mohou používat také čip ve formě přívěsku na klíče. Funkčnost čipu je v centrálních systémech stejná jako platnost průkazu. To znamená, že platný čip otevírá stejné dveře v přístupových systémech jako příslušný průkaz. Blokovat při ztrátě a odcizení však lze průkaz i čip zvlášť.

Nový čip je možné vyzvednout na seznamu míst uvedených na https://vutbr.cz/prukazy Aktivace nového čipu proběhne načtením QR kódu mobilním telefonem a otevření webové stránku nebo zadáním jeho čísla na webu https://vutbr.cz/intra/prukazy a po přihlášení.

Při nahlášené ztrátě průkazu je možné používat pouze VUT čip po dobu 30 kalendářních dnů, během kterých je nutné objednat nový průkaz. VUT čip neslouží k prokazování ISIC licence.


UPOZORNĚNÍ

Duplikování průkazů a čipů je zakázáno. Čipy, jež byly neoficiálně vyrobeny s číslem NFC čipu přečteného z existujícího průkazu, je zakázáno používat a musí být zničeny.

Studentský průkaz ani čip VUT nesmí být zapůjčen jiné osobě. Jiná osoba nemá právo použít ani nalezený průkaz.


KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE A POMOC

Pokud potřebujete další informace, přečtěte si nejprve odpovědi na časté dotazy na adrese http://www.vutbr.cz/prukazy, případně kontaktujte studijní referentky nebo pište z fakultního studijního emailu na prukazy@vutbr.cz.
Nahoru