Organizační struktura

Odbor interních systémů

Zajišťuje vývoj, implementaci a provoz interního informačního systému VUT. Zabezpečuje přístup k relevantním datům v oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti na VUT.
V Odboru interních systémů jsou vymezena tři oddělení:
Oddělení frontendu, Oddělení backendu a Oddělení databází

Oddělení frontendu
Zajišťuje správu veškerých uživatelských rozhraní interních informačních systémů, včetně mobilních aplikací. Definuje metodiku pro tvorbu uživatelských rozhraní a jejich implementaci v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT.

Oddělení backendu
Zajišťuje implementaci procesů podle definované architektury interního IS. Spravuje a nastavuje integrační platformu jako jednotné místo propojení dalších systémů, které CVIS spravuje.

Oddělení databází
Spravuje a rozvíjí centrální databázi VUT. Zajišťuje datové výstupy pro některé části informačního systému VUT včetně protokolování změn. Dohlíží nad rozšiřováním a úpravami databázových struktur a správnou implementací změn v databázích.

Kontaktní údaje

Odbor interních systémů
Centrum výpočetních a informačních služeb

Přehled častých čísel

Nahoru