Oddělení infrastruktury

Oddělení infrastruktury zajišťuje chod a rozvoj serverové infrastruktury, pevné telefonní sítě včetně pobočkových ústředen, autentifikační a autorizační infrastrukury a systémů zabezpečení. Spravuje datové sály, servery, disková pole, virtualizační infrastrukturu a další technické vybavení včetně operačních systémů serverů. Na starosti má také integraci cloudových služeb a emailů. Oddělení dále zajišťuje provoz mobilních telekomunikačních služeb v rámci VUT.

Další oddělení

Poznejte CVIS

Odpovědnost: Bc. Jiřina Kapcárová

Nahoru