JUDr. Iva Horká

ochrana duševního vlastnictví

telefon: +420 5 4114 4225
e-mail: horka@vutbr.cz


adresa: rektorát - Antonínská 548/1, Brno 60200
kancelář: 427, 4. patro

S čím Vám může pomoci: Iva Horká vám pomůže se získáním průmyslově-právní ochrany pro vaše poznatky. Zajistí komunikaci s patentovými úřady a patentovými kancelářemi ohledně podání přihlášek, průběhu řízení a udržování patentů, užitných a průmyslových vzorů a ochranných známek.